Prijevod kurana. Novi prijevod Kur'ana

Novi prijevod Kur'ana

Prijevod kurana

Prema nekim podacima, oko 10 miliona ljudi zna Kur'an napamet. Jedni komentatori kažu: Značenje koje se podrazumijeva jeste: Njihov slučaj je kao slučaj onih koji potpale vatru. Allahu naš, Ti si Onaj Koji prašta, Ti voliš praštanje, pa oprosti i nama! S obzirom da je to Objava Sveznajućeg Stvoritelja Koji zna da Njegova stvorenja ne mogu učiniti ništa slično, u Kur'anu se to kategorički i tvrdi. Neki kažu da ovdje njih dvojica misle nazajednicuArapa. To je olakšanje od Gospodara vašeg i milost. Te sure su specifične po tome što započinju sa odvojenim harfovima kojih može biti od jednog do pet koji se prilikom učenja zasebno izgovaraju, kao samostalni harfovi. Dilema je, u mom slučaju, potpuno nestala kada sam shvatio da svi ti prijevodi imaju grešaka, da prijevod Kur'ana ili njegovih značenja nije Kur'an, nego da je to samo pokušaj da se ljudima koji ne znaju arapski jezik pokuša približiti njegov smisao, ili neko od značenja, i da svaki prijevod Kur'ana, neminovno, mora imati nedostataka.

Next

Novi prijevod Kur'ana

Prijevod kurana

U savremenom arapskom jeziku riječ be'uda označava komarca i većina komentatora Kur'ana uglavnom govori da se radi opoznatom insektu koji ljudima pije krv. Svi oni su, u vezi sa svojstvima, vjerovali da su ona onakva kako su spomenuta u Kur'anu i sunnetu, da razum nije sudija u pogledu njih i da se ona ne smiju izokretati i mijenjati tahrif i te'vii , ni kolokvijalno lafzan , a niti po značenju ma'nen ; da se ne smije negirati njihovo značenje taW , da se ne može znati njihova kakvoća tek}if , ali da ona postoji i da je poznata samo Uzvišenom Allahu, te da se ne smije smatrati i zamišljati da su Allahova svojstva poput svojstava ljudi ili drugih stvorenja temsil. Ali, vi oprostite i preko toga pređite, dok Allah Svoju odluku ne donese. Bez obzira na to, prijevodi približnog značenja postoje na skoro svim jezicima svijeta. Zato, moli za nas Gospodara svoga da nam podari od onoga što zemlja rađa: povrća i krastavaca, pšenice, leće i luka crvenog! U slučaju da klanjač ne zna ukojemje pravcu Kaba, pa se u namazu okrenuu suprotnom pravcu, Allahje ispred njega, jer sc od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, pouzdano prenosi da je rekao da je Allah u pravcu klanjaća kada stane na namaz. Štaviše, većina ih ne vjeruje.

Next

Kur'an

Prijevod kurana

Dakle, Uzvišeni Allah govori mclecima kako će na Zemlji stvoriti ljude koji će na njoj jedni druge nasljeđivati. Osim toga spominju se i drugi narodi i grupe ljudi po različitim osnovama kao što su: Arapi, Jevreji, kršćani, Sabejci, ehlikitabije, nevjernici, licemjeri i drugi. I Isau, sinu Merjeminom, jasne smo dokaze dali i Duhom Blagoslovljenim70 ga pomogli. Uputa i zabluda su u osnovi od Allaha - i on svim ljudima pokazuje Prdvi put i ukazuje na njega. Allah, doista, nije nemaran prema onome što vi radite.

Next

Novi prijevod Kur'ana

Prijevod kurana

Neke od tih prijevoda još čuvam u rukopisu. Mnoge knjige koje sam želio da nekada pročitam na maternjem jeziku, ili da ih sam prevedem, sada su prevedene na bosanski jezik, ali je moj stav o prevođenju s arapskog na naš jezik sada drugačiji. U nekom kontekstu u Kur'anu ova riječ znači i jedno i drugo, dok u nekim drugim kontekstima ona znači samo jedmo ili samo drugo. Kur'an, naime, nije objavljivan po redoslijedu kakvog danas nalazimo u Mushafu - taj redoslijed sura je, po svemu sudeći, napravljen za vrijeme trećeg halife Osmana, dok je redoslijed ajeta u surama, prema konsenzusu islamskih učenjaka, načinio poslanik Muhammed, a. Allah Svojom milošću odlikuje koga hoće, i Allah je posjednik obilja velikog.

Next

Prijevod Kur'ana prepun grešaka

Prijevod kurana

Međutim, da nije Allahovog dobročinsrva nakon što su se pokajali, te slanja Njegovih vjerovjesnika i poslanika, oni bi ovim svojim kršenjem zavjeta bili sigurno gubitnici i na ovom i na drugom svijetu. Riječ 'iman' vjerovanje je univeralna riječ kojoj se izražava priznavanje Allaha, Njegovih Knjiga i poslanika, te potvrđivanje tog priznavanja djelom. Ovdje je riječ 'Malik l Vladar, Posjednik'pridodana uz sintagmu 'Dan suda' tj. Prema mnogim autoritetima samo pet od tih naziva su vlastita imena a ostali nazivi su atributi odnosno svojstva Kur'ana. Idite u bilo koji grad,62 imat ćete ono što tražite! Nije trebalo puno vremena da se uvidi kako ono što su prevodioci usvojili nije odgovaralo Ibn Kesirovoj metodologiji u tefsiru, i to je ono od čega sam krenuo.

Next

Kur'an

Prijevod kurana

Na drugom svijetu vjernici će vidjeti svoga Gospodara; o tome postoje brojni hadisi koji kategorički ukazuju na to. Većina učenjaka smatra prvo tumačenje ispravnijim. Allahova vlast ne odnosi se samo na Sudnji dan. Pojam 'ibadet' tako izražava savršenu ljubav, pokornost, odanost i strahopoštovanje. Teško bi bilo izbrojati sva ta mjesta i razlike, ali ona sigurno nisu malobrojna. On nije u višebošce spadao.

Next